جستجو کردن

یونان

وضعیت آب و هوا: در روز چهارشنبه 21/7 – در چه مناطقی باران می بارد

امروز چهارشنبه ، 21 ژوئیه 2021 ، با بارندگی های محلی و رعد و برق در سرزمین اصلی و به ویژه در تسالالی ، استریا ، ایپیروس ، پلوپونیسوس و مقدونیه شرقی با تأکید بر قسمت های کوهستانی و نیمه کوهستانی ، ناپایدار خواهد بود.

در استان آتیکی دما از 20 تا 36 درجه خواهد بود.

در تسالونیکی دما در شهر تسالونیکی از 23 تا 35 درجه خواهد بود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *