جستجو کردن

جهان

پایان استفاده اجباری از ماسک در فرانسه برای کسانی که گواهی بهداشت دارند

وزیر بهداشت فرانسه ، الیویه وران ، گفت: در صورت وجود گواهی بهداشت علیه کرونا ، شهروندان می توانند ماسک را بردارند ، مگر اینکه دستورالعملی از طرف مقامات محلی بسته به وضعیت اپیدمیولوژیک وجود داشته باشد.

به گفته وی ، ماسک دیگر اجباری نخواهد بود زیرا گواهی بهداشت نشان می دهد . ما مطمئن هستیم که همه کاملا واکسینه می شوند و نیازی به ماسک نخواهد بود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *