جستجو کردن

مهاجرت

چگونه می توانید PAMKA را بررسی کنید؟

کسانی که در رابطه با درخواست خود برای حمایت بین المللی از قبل ثبت نام کرده اند هم اکنون می توانند بررسی کنند که آیا شماره ثبت تأمین اجتماعی موقت (PAMKA) به آنها اختصاص داده شده است یا خیر.

کسانی که از قبل ثبت نام کرده اند و (تمایل خود را برای ثبت نام کامل اعلام کرده اند) ، در صورت تمایل به دانستن اینکه آیا به آنها شماره ثبت موقت تأمین اجتماعی (PAMKA) داده می شود باید روی لینک زیر کلیک کنند: https://www.amka.gr/AMKAGR/
و داده های مورد نیاز را با حروف لاتین پر کنند.

در قسمت “شماره شناسنامه:” آنها باید شماره کیس (شماره قبل از ثبت نام) را پر کنند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *