جستجو کردن

اقتصاد

اسکناس 5 و 10 یورویی جدید صادر شدند

به منظور تسهیل معاملات تجاری و ارتقا کیفیت اسکناس های 5 یورویی و 10 یورویی ، بانک یونان اسکناس های 5 یورویی و 10 یورویی جدید را با تبادل اسکناس های دیگر در دسترس عموم قرار می دهد.

خدمات صرافی توسط شعبه مرکزی و شعب بانک یونان ارائه می شود و تحت شرایط خاص با هزینه معامله یا کارمزد دریافت نمی شود.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات در مورد روش کار ، شرایط مبادله و مدارک مورد نیاز ، قبل از حضور در خدمات مربوط به بانک یونان با آنها تماس بگیرند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *