جستجو کردن

یونان

این اولین جنگنده از 18 جنگنده رافال است که یونان دریافت کرده است

مراسم تحویل اولین هواپیمای جنگنده رافال یونان در پایگاه هوایی ISTRES در جنوب فرانسه برگزار شد.

در آینده نزدیک ، 17 جنگنده اضافی به نیروی هوایی ملحق می شود و در نتیجه قابلیت های عملیاتی خود را ارتقا می دهد.

هزینه خرید 12 رافال دست دوم و شش فروند جدید به همراه اسلحه ، قطعات یدکی و سایر مواد خود به اسکادران 332 نیروی هوایی در تاناگرا ملحق می شوند بالغ بر 2.32 میلیارد یورو است .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *