جستجو کردن

جهان

واکنشهای لفکوسیا ، آتن ، بروکسل و واشنگتن به اعلامیه های اردوغان در قبرس

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پی اعلامیه های رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه در مورد تغییر رژیم در واروسیا در قبرس ، با نقض قطعنامه های سازمان ملل ، جلسه اضطراری برگزار می کند.

طرح های ترکیه واکنش های فوری را در لفکوسیا ، آتن ، بروکسل و واشنگتن برانگیخت ، اما همچنین نگرانی شدید برای روز بعد را به همراه داشت.

اعلامیه های رئیس جمهور ترکیه نگرانی های بین المللی را برانگیخته است ، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که “با قطعنامه های سازمان ملل مطابقت ندارد” و ژوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا گفت این تصمیم “غیر قابل قبول” است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *