جستجو کردن

Uncategorized @fa

مراقب معاملات خود باشید – سکه های دو یورویی تقلبی در گردش هستند

سکه های تقلبی دو یورویی آتن را تسخیر کرده است. آنها شبیه پول هستند اما اینطور نیستند. به طور خاص آنها سکه هایی از مالاوی با حداقل ارزش هستند.
بازار با 2 یورو جعلی از مالاوی به نام کواچا پر شده است که ممکن است با بازارهای عادی یکسان شود اما در اصل یک ارز از مالاوی با ارزش صفر است.

این قابل درک است که شما باید در این روزها بسیار مراقب باشید ، زیرا فریب شباهت دو ارز بسیار آسان است.
ارز را از مالاوی را در تصویر مشاهده کنید

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *