جستجو کردن

یونان

وضعیت آب و هوا: دما در روز پنجشنبه 22/7 افزایش می یابد

امروز پنجشنبه ، 22 ژوئیه 2021 ، هوای صاف همراه با ابرهای محلی در ظهر ، عمدتا در مناطق کوهستانی سرزمین اصلی ، انتظار می رود.

دما در مقدونیه غربی از 11 تا 31 درجه ، در بقیه یونان شمالی از 13 تا 35 درجه ، در یونان مرکزی از 14 تا 35 درجه ، در یونان غربی از 13 تا 37 درجه ، در بقیه سرزمین اصلی از 15 تا 35 درجه ، در جزایر یونی از 17 تا 32 درجه و در قسمت های جزیره ای دریای اژه و در کرت از 14 تا 35 درجه ، در حالی که در اژه شرقی حداکثر به صورت محلی به 38 درجه می رسد.

در آتیکی دما از 20 تا 33 درجه خواهد بود.

در تسالونیکی دما در شهر تسالونیکی از 20 تا 32 درجه خواهد بود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *