جستجو کردن

اقتصاد

سازمان OAED: این تاریخ برای کوپن 2520 یورویی برای 10،000 بیکار است

در ماه سپتامبر ، پس از تأخیر طولانی ، انتظار می رود ثبت نام موقت ذینفعان برای اجرای برنامه اسپا ، مشاوره ، پشتیبانی ، آموزش ، صدور گواهینامه و ارتقا اشتغال افراد بیکار 30-49 ساله در مهارت های فنی پیشرفته برای 10،000 بیکار OAED که کمک هزینه ای به ارزش کل 2520 یورو دریافت می کنند اجرا شود .

به ویژه ، تقریباً 68 هزار و 834 داوطلب ، که در ماه فوریه گذشته برای شرکت در این برنامه ثبت نام کرده اند ، باید تا سپتامبر صبر کنند تا ثبت نام موقت ذینفعان شروع شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *