جستجو کردن

سرگرمی / فرهنگی

“سیب ها” ساخته کریستوس نیکوس ، نماینده رسمی یونان در اسکار

فیلم “سیب ها” ساخته کریستوس نیکوس با ادعای جایزه اسکار فیلم بلند بین المللی اسکار ، نماینده یونان در دوره 93 اسکار است

کمیته وزارت فرهنگ با اکثریت آرا این فیلم را انتخاب کرد”برای عکاسی خوب ، جهانی بودن موضوعی وموضوعی که آن را متمایز می کند” انتخاب کرد.

وزارت فرهنگ و ورزش از اتمام به موقع مراحل نمایندگی یونان در نود و سومین  دوره جوایز OSCAR اطمینان حاصل کرد ،

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *