جستجو کردن

یونان

چگونه اتباع کشورهای ثالث وارد فضاهای بسته شوند

سوالات زیر در مورد عملکرد فضاهای بسته مانند سینما ، رستوران ، کافه ، بار ، و غیره ، روشن شده است که کنترل گواهی واکسیناسیون یا گواهی بیماری ، که مالک باید با برنامه الکترونیکی ویژه کنترل کند ، فقط مربوط به شهروندان یونان و همچنین شهروندان کشور است. اما سوال اینجاست که دارندگان گواهینامه اروپا از اتحادیه اروپا چه نوع گواهینامه ای را باید ارائه دهند.

اتباع کشورهای ثالث مانند انگلستان ، ایالات متحده ، صربستان ، عربستان سعودی و غیره می توانند با ارائه گواهی واکسیناسیون یا گواهی بیماری خود به صورت چاپی یا الکترونیکی به فضاهای بسته شده فوق وارد شوند البته همراه با سند هویت.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *