جستجو کردن

اقتصاد

چه کسانی برای ماه ژوئیه 534 یورو دریافت خواهند کرد

تا روز شنبه 24 ژوئیه ، سیستم ERGANI برای ارسال درخواست های تعلیق قرارداد کار در ماه جولای در دسترس خواهد بود.

به طور خاص ، از امروز ، تعلیق های مربوط به دوره 1/7/2021 تا 24/7/2021 اعلام می شود ، در حالی که برای تعلیق ها از یکشنبه 25 ژوئیه به بعد ، پیش آگهی می شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *