جستجو کردن

COVID19 یونان

جهش دلتا: میزان انتقال ترسناک است -امار موارد شیوع فعلی 3000 مورد است

رئیس سازمان بهداشت ملی ، پاناگیوتیس آرکومنئاس ، ابراز نگرانی شدید خود در مورد شیوع جهش دلتا کرد و تأکید کرد که جهش به روشی ترسناک منتقل می شود ،بنابر این واکسیناسیون ضروری است. وی تخمین زد که تعداد موارد ویروس کرونا امروز به 3000 مورد برسد.

آقای Arkoumaneas ، در این زمینه اشاره كرد كه جهش Delta در موارد جدید در كشور ما غالب است و توضیح داد كه 10٪ به سرعت در حال رشد کرده است. همانطور که وی گفت ، در مقایسه با هفته قبل در افزایش موارد ویروس کرونا کاهش داشتیم. رئیس سازمان بهداشت ملی همچنین اظهار داشت که در حال حاضر میانگین سنی موارد بسیار کاهش یافته و 30 سال است ، در حالی که در ابتدای سال 46 سال بود.

وی گفت: ما در این هفته و در آینده افزایش موارد شیوع خواهیم داشت ، اما باید به سن و سال و اینکه آیا آنها در ICU بستری هستند یا مورد فوتی داریم ، توجه کنیم. در همان زمان ، آقای Arkoumaneas اقدامات محدود کننده جدید در جزایر را در صورت لزوم رد نکرد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *