جستجو کردن

یونان

تسالونیکی: راننده اسلحه را بیرون کشید و به یکی دیگر به خاطر نحوه رانندگی شلیک کرد (فیلم)

با شلیک بین دو راننده در مرکز تسالونیکی ،پلیس به محل اتفاق شتافت.

در واقع این دو راننده با هم درگیر شدند و سپس یکی از آنها از وسیله نقلیه خود خارج شد و راننده 20 ساله وسیله نقلیه دیگر را از ناحیه ران چپ مجروح کرد.

این طور که شواهد بیان میکند، مجرم به دیگری گفت: که چطور از جاده فرعی بیرون می آیی!! و بعد از اینکه آنها از اتومبیل پیاده شدند ، مجرم اسلحه را بیرون آورد و شلیک کرد.

مرد جوان توسط آمبولانس برای کمک های اولیه به بیمارستان منتقل شد.

طبق اولین نشانه ها گلوله به شریان نرسیده بود و او به سرعت بهبود خواهد یافت.

عامل جنایت فرار کرد و تحت تعقیب است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *