جستجو کردن

یونان

میکونوس: هلی کوپتر در حیاطی فرود آمد

در میکونوس صحنه ای باورنکردنی رخ داد ،خلبان هلی کوپتری در حیاط خانه ای نشست ، در حالی که کودکانی در کنار او بودند .

هنگامی که کودکان در استخر بازی می کردند هلی کوپتر 20 متر دورتر فرود آمد و باعث بلند شدن باد ، شن و سنگ و گریه کودکان شد. ساکن خانه همسایه نیز از این اتفاق شکایت کرد و گفت: ممکن بود یک مصدومیت مهلک رخ دهد. وی با بیان اینکه شکایت کرده است ، گفت: اگرچه هلی پد در منطقه برای فرود هلی کوپتری وجود دارد ، اما برخی افراد معتقدند چون پول دارند، آنها بالاتر از قانون هستند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *