جستجو کردن

اقتصاد

افزایش قیمت بنزین – قیمت آن در مراکز شهری و جزایر چقدر است

قیمت بنزین افزایش یافته است اما به نظر نمی رسد این میزان مصرف را کاهش دهد.

افزایش قیمت بنزین 20٪ و در روغن 17٪ است.

در سراسر کشور یک قیمت متوسط ​​با 1 یورو و 70 سنت وجود دارد. در جزیره یونان 1.90 بنزین بدون سرب است و در حال صعود است.

با وجود گرانی بنزین ، ترس از قرنطینه جدید باعث شده است که بیشتر مردم سفر خود را کاهش ندهند و در نتیجه مصرف آنها افزایش یابد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *