جستجو کردن

COVID19 یونان

ویروس کرونا : پذیرش در بیمارستان چهار برابر شده است

به دنبال “انفجار” شیوع موارد ، که در سه هفته اخیر رخ داده است ، تعداد موارد کرونا در بیمارستان های کشور در حال افزایش است. در حال حاضر ، در این دوره ، افزایش قابل توجهی در درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا وجود دارد ، در حالی که قبل از بازگشت بیمارستان ها به حالت عادی ، بخش های Covid دوباره بازگشایی می شوند.

مشخصه که پذیرش بیماران مبتلا به عفونت ، از 38 که در 30 ژوئن بود ، یک هفته بعد به 68 نفر رسید ، در حالی که تا ظهر روز سه شنبه (7/20) آنها به 161 رسیده بودند. طبق اطلاعات رسمی ، در حال حاضر ، پوشش تخت های یک نفره کرونا در 20.50 درصد، حجم بیماران در بخش های مراقبت های ویژه 27.41 درصد است ، در حالی که مانده بلیط تخلیه بیش از یک درصد است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *