جستجو کردن

یونان

یک جهادگر 27 ساله داعش در آتن دستگیر شد

مبارزه با تروریسم یک جهادگر 27 ساله را دستگیر کرد وی متهم به عضویت در داعش است که در اقدامات تروریستی و قتل ها دست داشته است.

این مرد جوان از سوریه صبح زود دستگیر شد و پرونده ای به دلیل پیوستن و شرکت در عضو سازمان تروریستی داعش و همچنین اقدامات تروریستی که منجر به آدم کشی شد ، تشکیل شد.

این جوان 27 ساله در تاریخ 28-03-2018 وارد یونان شد و اتهامات علیه خود را پذیرفت. در طی تحقیقات انجام شده در ساختمان اسکان خارجیان در الئوناس ، جایی که وی زندگی می کرد ، شواهد دیجیتالی پیدا شد که برای آزمایش های آزمایشگاهی به آزمایشگاه های پزشکی قانونی ارسال می شود.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *