جستجو کردن

یونان

اهداء تبلت رایگان به دانش آموزانی که احتیاج دارند -از شهرداری های اگیو آنارگیرو-کامتارو-خالاندری

ابزاری اساسی برای آموزش از راه دور توسط شهرداری اگیو آنارگیرو-کامتارو-خالاندری به دانش آموزان که خانواده های آنها توانایی مالی ندارند ارائه می شود.

ارائه تجهیزات با همکاری مدیران مدارس و با صلاحدید آنها  ، به شهرداران اطلاع داده شد که خانواده ها در این مناطق با مشکل مالی بزرگی روبرو هستند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

بنابراین ، شهرداریهای اگیو آنارگیرو-کامتارو  500 تبلت پیشرفته را برای دانش آموزان منطقه تأمین کرده است ، در حالی که شهرداری خالاندری از طرف خود ، 125 تبلت را برای تأمین نیاز دانش آموزانی که تجهیزات الکترونیکی لازم برای آموزش از راه دور ندارند را تأمین کردند.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *