جستجو کردن

COVID19 یونان

شهر هایی که بیشترین موارد جدید ویروس کرونا در روز پنجشنبه 3/12 شناسایی شد

سازمان ملی بهداشت عمومی دیروز ، پنجشنبه ، 3 دسامبر 1882 مورد جدید و 100 مرگ ثبت شده جدید را اعلام کرد. در آتیکا 334 مورد جدید وجود دارد ، در حالی که در تسالونیکی 428 مورد وجود دارد.

با این حال ، مناطق دیگر تحت فشار خفقان هستند ، جایی که تعداد زیادی از موارد ویروس کرونا شناسایی شده است ، مانند لاریسا (121) ، پیریا (110) ، دراما (75) ، ایماتیا (71) ، کاوالا (49) ، کاردیتسا (43) ، كوزانی (39) ، مگنسیا (35) ، زانتی (50) ، پلا (69) و سرس (76)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *