جستجو کردن

COVID19 یونان

شهر هایی که بیشترین موارد ویروس کرونا در روز سه شنبه 8/12 در آنجا دیده شد

سازمان ملی بهداشت عمومی دیروز , سه شنبه 8 دسامبر, 1382 مورد جدید ویروس کرونا کشف شده را اعلام کرد ، در حالی که آتیکی و تسالونیکی در بالای لیست با بیشترین آلودگی های جدید باقی مانده اند.

جزئیات بیشتر:

آتیکی (303) ، تسالونیکی (283) ، آرکادیا (29) ، دراما (31) ، ایماتیا (27) ، کاوالا (27) ، کاردیتسا (25) ، کیلکیس (58) ، کوزانی (42) ، لاریسا (48) ، مگنسیا (35) ، کسانتی (52) ، پیریا (50) ، رودوپی (30) ، سررس (34).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *