جستجو کردن

اقامت جهان

در حالت اضطراری به دلیل پر بودن کمپ در قبرس

قبرس ، برای سومین سال متوالی  به نسبت جمعیت خود، همچنان در تقاضای پناهندگی مقام اول را دارد .  نیکوس نوریس ، وزیر کشور قبرس  پس از شورای وزیران امور داخلی اتحادیه اروپا این مسئله را عنوان کرد.

به گفته آقای نوریس ، افزایش مهاجرت در سال های اخیر ، که قبرس با آن روبرو است ، از محدودیت ها و امکانات کشور فراتر رفته است.

 در سال 2020 ، قبرس علی رغم بحران همه گیر ، تقریباً 7000 درخواست جدید دریافت کرد و از نظر اشغال مراکز پذیرش در حال حاضر در حالت اضطراری است.

وی همچنین تأکید کرد که “باید حبس مهاجرین در کشور های خط مقدم مانند یونان و قبرس پایان یابد و مهاجرین بین کشور های اروپا تقسیم شود. ضروری است که اتحادیه اروپا برای اطمینان از توافق 2016 اتحادیه اروپا و ترکیه تاکید کند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *